Hanzestad Hasselt

Zien en doen  Eendenkooi en vogelringstation Haasjes

Eendenkooi en vogelringstation ‘Haasjes’
Klinkerweg 11
8061 PG  Hasselt.

Inlichtingen: de heer H. Luten
T 0522 - 46 43 54

In het ringstation vangen vrijwilligers zangvogels met mistnetten. De vogels worden geringd en diverse gegevens zoals o.a. vleugellengte en gewicht worden vastgelegd voor het vogeltrekstation Arnhem. Ook houdt de stichting zich bezig met het restaureren en in stand houden van eendenkooi ‘Haasjes’. Dit om uit cultuurhistorisch oogpunt de kooi en het vak van eendenkooiker voor het nageslacht te bewaren. Het kooikersvak is een typisch Nederlands beroep dat al eeuwenoud is. Vroeger werden de eenden gevangen om op te eten. Tegenwoordig worden er in de Haasjeskooi op dezelfde manier als eeuwen geleden eenden gevangen maar met een ander doel, namelijk ze voorzien van een ring van het vogeltrekstation. De eendenkooi is eigendom van Staatsbosbeheer maar het beheer is geheel in handen van de stichting. In de kooi is ook een bijenstal en een observatiekast waardoor via twee glazen wanden het doen en laten van de bijen bestudeerd kan worden.

 

 

Wat is er te doen in Hasselt?